Necesitatea unei strategii de dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pornim de la urmatoarele premise esentiale:

  • Existenta unui document programatic pentru urmatoarea perioada de programare a fondurilor structurale 2021-2027 este necesara in vederea exercitarii functiei de planificare pe termen mediu si lung
  • Realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021-2027 va avea ca rezultat stabilirea unor directii generale de dezvoltare ale comunitatii, precum si identificarea unor proiecte de dezvoltare de interes strategic la nivelul intregii comunitati care sa poata fi realizate in exercitiul financiar european 2021-2027

OFERTA TEHNICA – Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Locala 2021-2027    

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

  1. Analiza – diagnostic a situatiei existente din punct de vedere socio – economic, al mediului si nivelului de echipare tehnica si sociala a teritoriului acoperit
  2. Organizarea consultarilor publice si structurarea nevoilor si a prioritatilor locale
  3. Elaborarea strategiei de dezvoltare locala si a portofoliului de proiecte de dezvoltare

Durata necesara colectarii datelor si informatiilor necesare, realizarii Analizei diagnostic si elaborarii Strategiei de dezvoltare locala este de 90-120 zile.

 

Consultanta AT

smartvillagestrategie de dezvoltare durabilastrategie de dezvoltare locala