Necesitatea & Oportunitatea unei Strategiei de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala

  • Oportunitatea promovarii unui concept de dezvoltare durabila la nivelul Zonei Urbane Functionale (orasul si UAT pe o raza de maxim 30 km) prin valorificarea sinergiilor si oportunitatilor de dezvoltare comuna
  • Realizarea unei Strategii de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala va avea ca rezultat stabilirea unor directii si obiective de dezvoltare comuna la zivelul ZUF, precum si identificarea unor proiecte de dezvoltare de interes comun la nivelul ZUF care sa poata fi realizate in exercitiul financiar european 2021-2027

OFERTA TEHNICA – Servicii de elaborare Strategie de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala   

Metodologia de elaborare a Strategiei de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Delimitarea teritoriului ZUF si analiza sinergiilor si oportunitatilor de dezvoltare comuna
  2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala (viziune, concept, obiective) si a portofoliului de proiecte la nivelul ZUF
  3. Organizarea consultarilor publice si analiza optiunilor de dezvoltare comuna

Durata necesara elaborarii Strategiei de dezvoltare pentru Zona Urbana Functionala este de 90-150 zile.

 

Consultanta AT

smartcitysmartvillagestrategie de dezvoltare durabilastrategie de dezvoltare localazona urbana functionalaZUF