POIM – Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Apelul pentru sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii & instalatii electrice, de ventilare și tratare a aerului  & infrastructura de fluide medicale

Valoarea finantarii nerambursabile

Proiecte de tip A  – 150.000 Euro
Proiecte de tip B – 2.000.000 Euro

Buget disponibil apel FLUIDE MEDICALE

Proiecte tip A – 10.000.000 Eur

Proiecte tip B – 40.000.000 Eur

Perioada depunere proiecte

martie 2021 – martie 2022

Criterii de acordare: primul venit, primul servit, contractare directa la peste 80 puncte

Descarca fisa de prezentare a programului de finantareClick pentru fisa programului

Descarca fisa punctajClick pentru fisa punctaj

Referinte RomActiv in domeniul medicalClick pentru referinte domeniul medical

Descarca oferta de servicii de consultanta – Descarca oferta

Solicitanti eligibili

Spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin OMS 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, prin:

  • Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora
  • Alte autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/ Spitalul Universitar de Urgență Elias
  • Consilii Județene / Consilii locale/ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, din rețeaua sanitară a acestora

Un solicitant poate propune spre finanțare investiții care vizează unul sau mai multe spitale publice de faza I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat

Activitati & Cheltuieli eligibile

Acţiuni de tip A:

Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii

Acţiuni de tip B:

Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Sunt eligibile costurile care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020 sau care urmează a fi realizate:

Pentru proiecte de tip A:

Achiziții și montaj sisteme de  detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maximă admisă de oxigen în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj

Notă: Pentru acest tip de proiecte nu este necesară elaborarea de SF

Pentru proiecte de tip B:

  • Evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice și, după caz, studii, audituri, analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii finanțabile, precum și pregătirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții / proiectare de specialitate
  • Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale

Pentru toate tipurile de proiecte A si B:

  • Managementul de proiect, activitățile de informare și promovare a proiectului & Audit financiar10.000 euro proiecte tip A / 150.000 euro proiecte tip B

Formular consultanță POIM Spitale – Instalații & Fluide medicale