AFM – Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Valoare finantare nerambursabila

Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190 000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant este de:

800.000 lei pentru instituții publice;
8.000.000 lei pentru UAT – Municipiul București;
8.000.000 lei pentru subdiviziunea Municipiului București;
4.000.000 lei pentru UAT – municipiu de rang I;
3.000.000 lei pentru UAT – municipiu de rang II;
2.000.000 lei pentru UAT – oraș;
1.000.000 lei pentru UAT – comună;
4.000.000 lei pentru consilii judetene;
3.000.000 lei pentru instituții publice/UAT localizate în stațiuni turistice de interes național prevăzute în Anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008;
2.000.000 lei pentru instituții publice/ UAT localizate în stațiuni turistice de interes local prevăzute în Anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008;
2.000.000 lei pentru zonele metropolitane.

Buget disponibil 2021

500.000.000 lei

Perioada depunere proiecte

8 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Intensitate finantare nerambursabila

Maxim 100% din cheltuielile eligibile

Descarcă fișa de prezentare program: Fisa Statii Reincarcare AFM

Descarcă oferta de consultanta COMUNE: Oferta AFM – Statii de Reincarcare (COMUNE)

Descarcă oferta de consultanta ORASE: Oferta AFM – Statii de Reincarcare (ORASE)

Descarcă oferta de consultanta MUNICIPII: Oferta AFM – Statii de Reincarcare (MUNICIPII)

Descarcă oferta de consultanta CONSILII JUDETENE: Oferta AFM – Statii de Reincarcare (CONSILII JUDETENE)

Descarcă oferta de consultanta INSTITUTII: Oferta AFM – Statii de Reincarcare (INSTITUTII)

Solicitanti eligibili

Instituțiile publice;

Orice UAT;

Instituțiile publice localizate în stațiuni turistice de interes local si national.

Criterii eligibilitate proiect

 1. stațiile de reîncărcare sunt formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate;
 2. stațiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
 3. stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3;
 4. stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;
 5. asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;
 6. studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții conform H.G. 907/2016;
 7. asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
 8. prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu
 9. stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip Open Charge Point Protocol – minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuieli pentru proiectare,asistenţă tehnică şi studii (cap. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6): în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
 2. cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 3. achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 4. cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare;
 5. cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;
 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 7. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conținând sintagma “Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu”, max 1000 lei;
 8. taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată ;
 9. cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);

Formular consultanta AFM – Statii reincarcare vehicule electrice