Masura 4.1 – Ferme zootehnice

Beneficiari eligibili

A. Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate

B. Cooperative agricole și societățile cooperative agricole

C. Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară 4.1: 760.000.000 Euro

Finantare nerambursabila: max 1.500.000 Euro/proiect

Intensitatea finantarii nerambursabile: 30% – 90%

Perioada depunere proiecte

iunie – august 2021 (estimat)

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Operatiuni / Activitati eligibile

P 4.1.2 – Conditionare și procesare în fermă și marketing

 1. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);
 2. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.
 3. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 4. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 5. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului)

P 4.1.3 – Tineri fermieri – achizitie utilaje

 1. Modernizarea fermelor prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care:
  ▪ au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 SAU
  ▪ au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune SAU
  ▪ s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pe sM 4.1
 2. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci (ca și componentă secundară a proiectului).

P 4.1.4 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN

 1. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 2. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 3. Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, ca și componentă secundară a proiectului;
 4. Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.
 5. Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 6. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (ca și componentă secundară a proiectului);
 7. Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (ca și componentă secundară a proiectului).
 8. Înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, ca și componentă secundară a proiectului.

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing, achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
 2. Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
 3. Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.
 4. Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 5. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului.
 6. Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabilă;
 7. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

 1. fondul de rulment in conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013;
 2. TVA nedeductibil, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
 3. achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta achizitia terenului) în condițiile art. 4 (1) din Reg. (UE) nr. 480/2014, respectiv în limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar,
 4. achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata,
 5. achizitia de animale, de plante anuale, precum si plantarea acestora;
 6. mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii agricole;
 7. în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19, sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finanţarea fondului de rulment.

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru FERMA ZOOTEHNICA