Masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Beneficiari eligibili

Întreprinderi (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SRL) și forme asociative (cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători).

Perioada depunere proiecte

iulie – septembrie 2021 (estimat)
Alocare financiară: 140.000.000 Euro
Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Valoarea finantarii nerambursabile

Investitii noi (doar plante proteaginoase)

800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
1.5M Euro pt intreprinderi mari & forme asociative

Modernizari & Extinderi

600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
1.2M Euro pt intreprinderi mari & forme asociative

Intensitatea finantarii nerambursabile


max 50% pentru micro & IMM-uri
max 40% pentru întreprinderi mari
max 70% pentru forme asociative

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității cu minim 5%, iar astfel va putea fi punctat la pcriteriu utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Operatiuni / Activitati eligibile

Investiţii în active corporale din sectorul agro-alimentar pentru:

 1. Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 2. Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 3. Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
 4. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 5. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Investiții în active necorporale pentru:

 1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
 2. Achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
 3. Achiziţionarea de software

Cheltuieli eligibile

 1. Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, condiționare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 2. Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
  Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
 3. Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 4. Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
  Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 5. Cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei;
 6. Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente aferente activității propuse prin proiect;
 7. Achiziţionarea, inclusiv în leasing mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare:
  • Autocisterne
  • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
  • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
  • Rulote și autorulote alimentare
  • Remorci și semiremorci specializate
 8. Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii
 9. Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde (înainte ca acestea să devină obligatorii) impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 10. Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente, dotări pentru etichetare, ambalare produse);
 11. Cheltuieli aferente comercializării produselor:
  • magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare),
  • magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare),
  • magazin on-line,
  • rulote /autorulote alimentare, automate alimentare;
 12. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:

Lista plantelor proteginoase

Mazăre, Fasole, Soia, Linte, Năut, Bob, Lupin, Arahide, Fasoliță, Lucernă, Trifoi, Sparcetă, Ghizdei, Floarea soarelui, Cânepă, Rapiță, Dovleac, In, Camelină, Mac

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Procesare & Depozitare Produse Agricole