Masura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul fructelor

Beneficiari eligibili

A. Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA.
B. Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Perioada depunere proiecte

iulie – septembrie 2021 (estimat)

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Valoarea finantarii nerambursabile

Microîntreprinderi & intreprinderi mici – 800.000 Euro
Întreprinderi mijlocii & Forme asociative – 1.100.000 Euro
Întreprinderi mari & Forme asociative – 1.500.000 Euro

Intensitatea finantarii nerambursabile

50% pentru micro & IMM
40% pentru întreprinderi mari
70% pentru investiții colective

Operatiuni / Activitati eligibile

 1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  – înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE
  – înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 2. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu
 3. Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii
 4. Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie necesare pentru desfășurarea activității proprii
 5. Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul & comercializarea produselor
 6. Investiții în active necorporale pentru:
  – organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
  – achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
  – achiziţionarea de software

Cheltuieli eligibile

 1. Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice
 2. Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime
 3. Achizitionarea de mijloace de transport specializate in scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte
 4. Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie
 5. Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
 6. Cheltuieli cu activități de marketing
 7. Cheltuieli aferente comercializării produselor
 8. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Procesare & Depozitare Fructe