Finantare nerambursabila de maxim 500.000 Euro/proiect

POC 411 – Investiții retehnologizare IMM

Beneficiari eligibili

IMM-urile (micro, intreprinderi mici si mijlocii)  din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de serviicii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică

Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la 31.12.2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) este de minim 50.000 eur maxim 500.000 eur, in limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

Intensitatea finantarii este stabilita stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, potrivit anexei nr. 1 la prezenta fisa.

Alocare financiară: 358.140.596 euro

Perioada depunere proiecte

Sesiune depunere proiecte: iunie 2022

Scopul programului de finantare

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de servicii – pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 • Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (daca este cazul, inclusiv cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică.
 • Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul
 • Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 000 euro.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Solicita consultanta pentru Investiții în retehnologizare IMM