Necesitatea unei strategii integrate de dezvoltare urbana pentru perioada 2021-2027

Pentru elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbana pornim de la urmatoarele premise esentiale:

  • Existenta unui document programatic pentru urmatoarea perioada de programare a fondurilor structurale 2021-2027 este necesara in vederea exercitarii functiei de planificare pe termen mediu si lung
  • Realizarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana pentru perioada 2021-2027 va avea ca rezultat stabilirea unor directii generale de dezvoltare ale comunitatii, precum si identificarea unor proiecte de dezvoltare de interes strategic la nivelul intregii comunitati care sa poata fi realizate in exercitiul financiar european 2021-2027

Servicii de elaborare Strategie Integrata de Dezvoltare Durabila    

Metodologia de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

  1. Analiza – diagnostic a situatiei existente din punct de vedere socio – economic, al mediului si nivelului de echipare tehnica si sociala a teritoriului acoperit
  2. Organizarea consultarilor publice si structurarea nevoilor si a prioritatilor locale
  3. Elaborarea SIDU si a portofoliului de proiecte de dezvoltare

Durata necesara colectarii datelor si informatiilor necesare, realizarii Analizei diagnostic si elaborarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana este de 90-150 zile.

 Mai multe detalii aici

Consultanta AT