Servicii de elaborare Strategie Judeteana Integrata pentru Dezvoltarea Turismului   

Metodologia de elaborare a Strategiei Judetene Integrate pentru Dezvoltarea Turismului presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

  1. Analiza situatiei existente din punct de vedere al cadrului natural, al resurselor turistice, notorietății obiectivelor turistice, structurilor de cazare și al serviciilor turistice și de agrement.
  2. Organizarea consultarilor publice si structurarea nevoilor de dezvoltare si promovare
  3. Elaborarea SJIDT si a portofoliului de proiecte de dezvoltare a turismului

Durata necesara colectarii datelor si informatiilor necesare, realizarii analizei si elaborarii Strategiei Judetene Integrate pentru Dezvoltarea Turismului este de 120-180 zile.

 

Consultanta AT

strategie dezvoltare turism