Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Tranziție PNS 2021 – 2027

In cursul anului 2021, vor fi lansate urmatoarele masuri si submasuri similare cu cele din PNDR 2014-2020, in cadrul mecanismului de tranzitie, cu alocari financiare din Programul National Strategic (PNS) 2021-2027:

  • Submăsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole - Ferme vegetale
  • Submăsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole - Ferme zootehnice
  • Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole
  • Submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole
  • Submăsura 4.2 a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
  • Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
  • Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole