Finantare nerambursabila de maxim 500.000 Euro/proiect

POC 4.1.1BIS – „Investiții în retehnologizare IMM din industria alimentară şi a construcţiilor”

Beneficiari eligibili

IMM-urile (micro, intreprinderi mici si mijlocii)  din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

 • Sectiunea C (Industria prelucratoare) –10XX (Industria alimentara), 1106, 1107, 1721, 1610, 1621, 1622, 1623, 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 23XX, 24XX, 25XX (fara 2540), 27XX, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2892;
 • Sectiunea F (Constructii) – 4120, 42XX, 43XX

Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la data depunerii cererii de finantare.

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară: 179.070.298 euro

Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) este de minim 50.000 eur maxim 500.000 eur, in limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021.

Intensitatea finantarii este stabilita stabilită în conformitate cu Anexa nr. 4 la OUG 113/2022:

 

REGIUNEA

 

Județe componente

Intensitate Maximă (%)
Intr.

mijlocie

Micro /

intr. mici

Nord-Vest Bihor, Cluj 50% 60%
Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Maramureş, Satu Mare 60% 70%
Centru Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureş 50% 60%
Alba 60% 70%
Nord-Est Iaşi 60% 70%
Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui 70% 75%
Sud-Est Constanţa 60% 70%
Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea 70% 75%
Sud-Muntenia Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu 60% 70%
Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Teleorman 70% 75%
Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 70% 75%
Vest Arad, Timiş 40% 50%
Caraş-Severin, Hunedoara 50% 60%
Bucuresti-Ilfov Ilfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni 45% 55%
Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon 55% 65%

Perioada depunere proiecte

Sesiune depunere proiecte: 20-26 septembrie 2022

Scopul programului de finantare

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor afectate de pandemia COVID-19

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de productie, pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale.

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 • Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de productie, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibila si nerecuperabilă.

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare si implementare proiecte de investitii pentru IMM-uri finantate prin POC - Axa 4

Acțiunea 4.1.1 Investiții în retehnologizare IMM din industria alimentară şi a construcţiilor

Etapa 1 – pregatirea/elaborarea proiectului pentru obtinerea finantarii

 • Elaborare cerere de finantare si anexe aferente
 • Realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari)
 • Asistenta pe timpul perioadei de evaluare si contractare

Etapa 2 – consultanta si asistenta pentru implementare proiectului

 • Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
 • Servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare si cereri de plata/rambursare)
 • Asigurarea unui manager de proiect pe toata perioada derularii contractului de finantare si a investitiei

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil cuprins intre 50.000 500.000 Euro este de 8% din valoarea AFN plus TVA, din care 65.000 lei plus TVA pentru Etapa 1 si diferenta pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata:

 • 5.000 lei plus TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta
 • 60.000 lei plus TVA, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de finantare
 • 50% din etapa 2 a contractului plus TVA in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii inainte de depunerea celei de-a doua cereri de plata/rambursare a cheltuielilor
 • Diferenta pana la valoarea totala a contractului plus TVA, in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/rambursare a cheltuielilor

Termen valabilitate oferta: 30 de zile. Pentru orice nelamuriri sau detalii suplimentare va stam la dispoziție!

Solicita consultanta pentru POC 4.1.1BIS – „Investiții în retehnologizare IMM din industria alimentară şi a construcţiilor”