POC – Axa 2 : Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru o economie digitala competitiva

Actiunea 2.3.3: Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE

Finantare nerambursabila

Buget disponibil 150.000.000 Euro
98% din cheltuielile eligibile pt UAT

100% din cheltuielile eligibile pt scoli & licee

Perioada depunere proiecte

2 nov 2020 – 1 feb 2021

primul venit – primul servit

Solicitanti eligibili

a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat: scoli & liceefinantare nerambursabila 100%

b) UAT (primaria) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT – finantare nerambursabila 98%

Activitati eligibile

Achizitionarea de hardware TIC  respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice (Laptop, Sistem Desktop + Monitor, Sistem AII-ln-One, Camera web, Camera web videoconferinta, Proiector, Ecran proiectie, Tabla interactiva, Router Wireless) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line. In valoarea de achizitie a tabletelor pentru uz scolar vor fi incluse si cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni

Sunt considerate eligibile si echipamentele IT mobile de tip tableta pentru uz scolar si alte echipamente /dispozitive electronice achizitionate incepand cu data de 1 august 2020

Formular consultanta POC – e-Educatie – Achizitie tablete si echipamente electronice