POR 2.2 – Granturi de 1.5 – 6 Milioane Euro pentru finantarea investitiilor pentru IMM

Beneficiari eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii

Valoarea finantarii nerambursabile

1.500.000 Eur – 6.000.000 Eur

Perioada depunere proiecte

30 oct – 30 nov 2020

Descarca fisa de prezentare a programului de finantareClick pentru fisa program POR 2.2

Descarca fisa punctajClick pentru fisa punctaj POR 2.2

Cheltuieli eligibile

  1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
  3. Cheltuieli pentru consultanta, proiectare şi asistenţă tehnică (minimis – finantabil 100%)
  4. Construcţii şi instalaţii – construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale propuse prin proiect
  5. Achizitionare utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari
  6. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie
  7. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului
  8. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (minimis – finantabil 100%) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile
  9. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate.

Solicita consultanta pentru proiect POR 2.2