OUG 224 – sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului si HORECA

Beneficiari eligibili

IMM & intreprinderi mari din domeniul HORECA & agentii de turism.

CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7911, 7912, 7990

Valoarea finantarii nerambursabile

20% din reducererea cifrei de afaceri 2020, față de 2019, dar maxim 800.000 Eur

Alocare financiara: 500.000.000 Euro

Perioada depunere proiecte

aprilie – mai 2021 (estimat)

Scopul programului de finantare

Scopul programului de finantare este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID.

Conditii de acordare

Intensitatea finantarii nerambursabile este de 20% din baza de calcul1, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre CA obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi CA obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020
  • pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 diferenţa intre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020

Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/a în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea alocarii bugetare pentru prezenta schema, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

NU se aplica criteriul „primul venit-primul servit”

Cheltuieli eligibile

A. Cheltuieli privind obligatiile fiscale existente la data acordarii grantului

B. Cheltuieli privind obligatiile fiscale şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat şi până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni, in functie de valoarea ajutorului nerambursabil primit

C. Cheltuieli privind activitatea curenta a beneficiarului conform codului CAEN pentru care se doreste obtinerea finantarii (cheltuielile eligibile urmeaza a se detalia în procedura de implementare)

Solicita consultanta pentru obtinerea unui GRANT HORECA maxim 800.000 Euro