Granturi de 50.000 – 200.00 Euro pentru investiiti realizate de IMM

Beneficiari eligibili

Microintreprinderi & IMM

Valoarea finantarii nerambursabile

50.000 Eur – 200.000 Eur

Perioada depunere proiecte

3 dec 2020 – 29 ian 2021

Cheltuieli eligibile

 1. Extinderea capacităților de producție/servicii existente
 2. Realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente precum si realizarea unor unitati noi
 3. Reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente
 4. Achizitie de echipamente (inclusiv IT&C), utilaje, tehnologii, mobilier
 5. Consultanta si proiectare
 6. Asistenta tehnica/dirigentie de santier
 7. Promovare / participare la targuri / participare la targuri
 8. Echipamente, tehnologii, utilaje, dotări independente, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de prestări servicii existente
 9. Reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa (valabil pentru domeniul transport)
 10. Achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora (valabil pentru domeniul serviciilor de transport)
 11. Dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate (valabil pentru domeniul serviciilor de transport)

Solicita consultanta granturi pentru investitii IMM