Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară: 411.764.000 euro

Valoare minima de 50.000 euro si valoare maxima de 500.000 euro, cu exceptia celor acordate in baza schemei de minimis, unde valoarea nu poate depasi 200.000 euro.

Intensitatea finantarii nerambursabile de care poate beneficia o intreprindere se va stabili in cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis si a ghidurilor ce vor fi publicate.

Perioada depunere proiecte

Sesiune depunere proiecte: Septembrie 2022 (estimativ)

Scopul programului de finantare

Măsuri de eficienţă energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi IMM-uri cu scopul de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independenţă energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii şi construcţiilor anexe, precum şi celor specifice proceselor tehnologice, precum şi pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

Cheltuieli eligibile

Se finanțează următoarele categorii de investiții:

 1. Investiții în măsuri de eficiență energetică çi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri çi construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau altor categorii de clădiri care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor
  • Imbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii industriale/servicii (cu excepția clădirilor administrative) și construcțiilor anexe și a altor categorii de clădiri/construcții care sunt destinate activităților de producție/servicii, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii (lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului). Nu se vor finanța lucrările privind consolidări seismice;
  • Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie (cu excepția biomasei) pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor industriale/servicii;
  • Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
  • Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, cum ar fi: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; înlocuirea /repararea /modernizarea/montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 2. Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din surse regenerabile care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit Legii 220 din 27 octombrie 2008.
  • Achiziționarea/realizarea/modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente/utilaje/dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit Legii 220 din 27 octombrie 2008, precum: apă geotermală, panouri solare/fotovoltaice, energie eoliană, pompe de căldură precum și alte asemenea surse de energie regenerabilă (cu excepția biomasei);
  • Realizarea/achiziționarea/modernizarea de capacități de producție noi/existente pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente/utilaje/dotări specifice;
  • Realizarea/achiziționarea/modernizarea de unități/capacități de cogenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.
 3. Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
  • Realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu;
  • Modernizarea/reabilitarea/creșterea puterii instalate pentru unitățile de cogenerare/trigenerare care obțin energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu;
  • Achiziționarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) necesare consumului
 4. Investiții pentru reducerea consumului de energie çi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării çi eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor
  • Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii (inclus in mod obligatoriu), respectiv instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi, cu scopul de reducere imediată și pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificare a potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere, inclusiv:
   • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces;
   • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
   • Sistem de comunicare date;
   • Stație master;
   • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).
  • Achiziționarea de echipamente, utilaje și aparatură necesare investițiilor în eficiență energetică.
  • Achiziția/modernizarea/reabilitarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări independente care fac parte din activitatea de producție/servicii și contribuie la reducerea consumului de energie și respectiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). În situația în care are loc achiziționarea/modernizarea/reabilitarea de active care contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), acestea trebuie să asigure reducerea consumurilor specifice de energie din valoarea consumurilor specifice de energie inițiale.

Solicita consultanta pentru Măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri