Schema de ajutor de stat conform HG nr. 807/2014

Stimularea investițiilor cu impact major în economie

Beneficiari eligibili

Intreprinderile nou-înființate sau în activitate care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate (profit net pozitiv) și au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
 • Nu intra în categoria „întreprinderilor în dificultate” si nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.
 • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investitii.
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
 • Au capital subscris si varsat minim 100.000 lei (in cazul intreprinderilor nou infiintate)
 • Nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare (in cazul intreprinderilor nou infiintate).

Valoarea finantarii nerambursabile

Bugetul schemei este de 145 mil. Euro pentru anul 2021.

Valoarea proiectului de investiții, fără TVA, trebuie să fie de minim 4,5 milioane lei (echivalentul a minim 1 milion de euro).

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi obținută pentru un proiect de investiții este de:

 • 37,5 mil. euro (finanțare 50%) – regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru
 • 26,25 mil. euro (finanțare 35%) – regiunile Ilfov și Vest
 • 7,5 mil. euro (finanțare 10%) – regiunea București

Perioada depunere proiecte

Estimare privind deschiderea sesiunii anuale: in desfasurare pana la acoperirea bugetului.

>>> Descarca HG 807_Fisa_RO

Scopul programului de finantare

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții initiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea solicitanților.

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale:
 2. Cheltuieli cu închirierea construcțiilor aferente investiției inițialeîn limita a 22 lei/mp/lună (contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani și trebuie sa intre în vigoare la o data ulterioară datei depunerii cererii).
 3. Cheltuieli efectuate cu realizarea de construcții
 4. Achiziția de instalații tehnice, mașini și echipamente noi

Activitati eligibile si neeligibile

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia urmatoarelor activitati neeligibile:

 • Sectiunea A – „Agricultura, silvicultura si pescuit” – CAEN 01, 02, 03
 • Sectiunea B – „Industria extractiva” – CAEN 05, 06, 0892, 091
 • Sectiunea C – „Industria prelucratoare” – CAEN 102, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 12, 131, 19, 2014, 2051, 206, 24, 254, 2591, 301, 304, 33
 • Sectiunea D – „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat” – CAEN 35
 • Sectiunea G – „Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si a motocicletelor” – CAEN 45, 46, 47
 • Sectiunea H – „Transport si depozitare” – CAEN 49, 50, 51, 522
 • Sectiunea J – „Informatii si comunicatii” – CAEN 60, 61
 • Sectiunea K – „Intermedieri financiare si asigurari” – CAEN 64,65, 66
 • Sectiunea L – „Tranzactii imobiliare” – CAEN 68
 • Sectiunea N – „Activitati de servicii administrative si activitati de servicii-suport” – CAEN 77, 78
 • Sectiunea O – „Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public” – CAEN 84
 • Sectiunea R – „Activitati de spectacole, culturale si recreative” – CAEN 92, 93
 • Sectiunea S – „Alte activitati de servicii” – CAEN 94
 • Sectiunea T – „Activitati ale gospodariilor private…” – CAEN 97, 98
 • Sectiunea U – „Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale” – CAEN 99

Solicita consultanta pentru Schema de ajutor de stat HG 807