Schema de ajutor de stat conform HG nr. 807/2014

Stimularea investițiilor cu impact major în economie

Beneficiari eligibili

Intreprinderile nou-înființate sau în activitate care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Înființate conform Legii societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele 3 exercitii financiare incheiate (profit net pozitiv) și au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
 • Nu intra în categoria „întreprinderilor în dificultate”.
 • Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii; nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in
 • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investitii.
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
 • Au capital subscris si varsat minim 100.000 lei (in cazul intreprinderilor nou infiintate).
 • Nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare (in cazul intreprinderilor nou infiintate).
 • Nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supun legislaţiei fiscale a acestora.
 • Nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015. Nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante. Nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

Valoarea finantarii nerambursabile

Bugetul schemei este de 145 mil. Euro pentru anul 2022.

Valoarea proiectului de investiții, fără TVA, trebuie să fie de minim 4,5 milioane lei (echivalentul a minim 1 milion de euro).

Intensitatea   finantarii    nerambursabile   si    valoarea   maxima    a    finantarii nerambursabile de care poate beneficia o intreprindere sunt prezentate in continuare:

 • Nord-Vest (Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Maramureş, Satu Mare) – Intensitate maximă – 50% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 37.500.000
 • Centru (Alba) – Intensitate maximă – 50% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 37.500.000
 • Nord-Est (Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslu) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Est (Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Muntenia (Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Vest (Caraş-Severin, Hunedoar) – Intensitate maximă – 40% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 30.000.000
 • București-Ilfov (Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon) – Intensitate maximă – 45% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 33.750.000

Perioada depunere proiecte

Estimare privind deschiderea sesiunii anuale: Mai – Iunie 2022.

>>> Descarca HG 807

Scopul programului de finantare

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale:
   • Cheltuieli cu închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale în limita a 22 lei/mp/lună (contractul de închiriere trebuie să fie valabil 5 ani după finalizarea investiției).
   • Cheltuieli efectuate cu realizarea de construcții – se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa 8 la HG nr. 907/2016.
   • Achiziția de instalații tehnice, maçini çi echipamente noi
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale (max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile) – active amortizabile care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

Activitati eligibile si neeligibile

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în urmatoarele sectoare de activitate:

 • Sectiunea C – „Industria prelucratoare” – CAEN 1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1091, 1102, 1107, 132, 1395, 1712, 1721, 1729, 2015, 2016, 2017, 2020, 211, 212, 221, 222, 231, 236, 237, 239, 251, 252, 253, 255, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 289, 291, 292, 293, 302, 303, 309, 310, 325
 • Sectiunea E – „Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare” – CAEN 382
 • Sectiunea F – „Constructii” – CAEN 42
 • Sectiunea I – „Hoteluri si restaurante” – CAEN 551
 • Sectiunea J – „Informatii si comunicatii” – CAEN 591, 620, 631, 639
 • Sectiunea M – „Activitati profesionale, stiintifice si tehnice” – CAEN 7112, 712, 721, 741
 • Sectiunea Q – „Sanatate si asistenta sociala” – CAEN 861, 862, 869, 871, 872, 873, 879

Solicita consultanta pentru Schema de ajutor de stat HG 807